İskitler

Home » Genel » İskitler
Genel 1 Yorum

İskitler ya da bilinen diğer ismiyle Sakalar, MÖ 8. yüzyıl ile MÖ 3. yüzyıl arasında Avrupa’nın doğusu (Kırım ve Pontik Bozkırlar) ile Orta Asya’da, Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi’ni de içine alan bölgede yaşamış göçebe halktır. Doğuda Çin Seddi’nden batıda Tuna Nehri’ne kadar, 40 ve 50’nci paraleller arasında, yaklaşık 7000 kilometreden fazla bir alanda varlık gösterdiler. İskitler Grek kaynaklarında “Skythai”, Asur kaynaklarında “Aşguzai”, Pers kaynaklarında “Saka” ve Çin kaynaklarında “Sai” isimleriyle anılmaktadır.

Kökenleri

Kaynaklarda kesin bilgi bulunmamasına karşın İskitlerin kökeni üzerine farklı görüşler mevcuttur. XIX. yüzyılda Zeus, Müllenhoff, Tomaschek, Fressel ve Wilser çalışmalarında İskitlerin İrani bir kavim olduğun öne sürdüler. Onları bu sonuca ulaştıran, İskit ve İran dinini ve dilini karşılaştırarak elde ettikleri çıkarımlardır. İ. E. Zabelin, Mannert ve Cuno onların Slav olduğunu öne sürdü. B. G. Niebuhr’un başını çektiği bilim adamları ise Ural-Altay ırkına mensup olduklarını savundu.

One thought on - İskitler

LEAVE A COMMENT