Kategoriler
Tarih

Herzberg Planı

III. Friedrich Wilhelm’in nazırlarından Kont Herzberg, Doğu Avrupa devletleri arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya yönelik bir plan hazırladı. Plan temel olarak Prusya’yı Avrupa’da hakim bir devlet konumuna yükseltmeyi amaçladığı için diğer devletler tarafından kabul görmedi. Hertzberg’in hazırladığı plana göre, Osmanlı-Rus ve Osmanlı-Avusturya savaşları sırasında Prusya ile ittifak arayışına giren Osmanlı için Avusturya ve Rusya’ya karşı savaşa girmek gereksizdi. Prusya, barış halinde bile, Osmanlı’Ya yardım etmek için hazırladığı kuvvetleribi Prusya hududunda tutarak, Osmanlı ile imzaladığı antlaşmaya uygun davranmış oluyordu. Hertzberg’e göre, Doğu Avrupa anlaşmazlıklarının ortadan kaldırılması için Osmanlı Eflak ve Boğdan’ı Avusturya’ya, Kırım ve Basarabya’yı Rusya’ya bırakacak, karşılığında toprak bütünlüğü Avrupa devletleri tarafından garanti edilecekti. Avusturya, Osman’dan aldığı topraklara karşılık, Galiçya’yı Lehistan’a bırakacak, Lehistan da Danzig ve Thorn’u Prusya’ya verecek. Rusya, Finlandiya’nın bir kısmını İsveç’e geri verirken, İsveç, ele geçirdiği Pomeranya topraklarını Prusya’ya bırakacaktı. Görüleceği üzere plan temel olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak feragatine dayanıyordu. Ancak Osmanlılar bu fedakarlıkta bulunamayacakları için planı tanımadılar. İngiltere ve Hollanda da plana karşı çıktı. Yine de plan, Avusturya’ya bildirildi ve kabul etmesi için tehdit edildi. 1790’da II. Jozef yerine Avusturya kralı olan Toskana Büyük Dukası Leopold, Fransa ihtilalinin etkisiyle Macaristan’da ve Slav nüfusun yaşadığı bölgelerde meydana gelen ayaklanmalarla uğraşmak zorunda kaldı. Zor durumdaki Avusturya’nın kesin zafer için Yergökü (Giurgiu) kalesine yaptığı saldırı Osmanlı tarafında püskürtülerek sonuçsuz bırakıldı. Osmanlı ile Avusturya arasında Reichenhach mütarekesi imzalandı. Ardından başlayan görüşmeler Ziştovi Antlaşması’yla sonuçlandı. Bu antlaşmayla Avusturya, Orsova’nın dışmda kalan toprak kazançlarından vazgeçmiş oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir