Kategoriler
Tarih

Herzberg Planı

III. Friedrich Wilhelm’in nazırlarından Kont Herzberg, Doğu Avrupa devletleri arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya yönelik bir plan hazırladı. Plan temel olarak Prusya’yı Avrupa’da hakim bir devlet konumuna yükseltmeyi amaçladığı için diğer devletler tarafından kabul görmedi. Hertzberg’in hazırladığı plana göre, Osmanlı-Rus ve Osmanlı-Avusturya savaşları sırasında Prusya ile ittifak arayışına giren Osmanlı için Avusturya ve Rusya’ya karşı savaşa […]

Kategoriler
Tarih

Boze Muharebesi

Fokşan muharebesi orduda büyük bir moral bozukluğuna yol açtı. Bu yenilginin izlerini silmek isteyen Sadrazam, Kemankeş Mustafa Paşa ile Çarhacı Abdi Paşanın komutalarındaki büyük kuvvetlerle Rımnik (Ramnic) suyu yakınlarında olduğunu düşündüğü düşmana saldırmaya karar verdi. Ancak Osmanlı orduları bölgeye geldiklerinde aralarında irtibatı sağlayamamışlardı. Buna karşın Rusya ile Avusturya, Osmanlı’Ya karşı bir kez daha birlikte hareket […]

Kategoriler
Tarih

Fokşan Muharebesi

1788 yılında Boğdan’a yerleşen Ruslar Avusturya’nın desteğiyle Tuna’yı geçerek Kalas’ı kuşattılar. Kalas’ta savunma için yeterli sayıda Osmanlı askeri bulunmuyordu. Rus generali Kaminski komutasındaki Ruslar, Kalas ‘ı ele geçirerek 4000 civarında Osmanlı askerini şehit ya da esir ettiler. Ordu ve Osmanlı başkenti bu felaketin acısını yaşarken başka bir yenilgi ortaya çıktı. Yusuf Paşa’nın yerine sadrazam olarak […]