Kategoriler
Tarih

Havza Genelgesi

Dokuzuncu Ordu Müfettişliği göreviyle 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa, burada hazırladığı 22 Mayıs tarihli Samsun Raporu ile Yunanlıların İzmir’i işgalinin haksızlığına değinmişti. Ancak Mustafa Kemal’in işgallere karşı ilk ciddi tepkisi Havza’da gerçekleşti. 25 Mayısta Havza’ya giden Mustafa Kemal Paşa, bölgenin ileri gelenleri ve halkla temaslarından sonra 28 Mayıs 1919’da Havza Genelgesini yayınladı. […]

Kategoriler
Tarih

Yakın Çağ Başlarında Osmanlı İmparatorluğu

Sınırlar Yakın çağın ilk döneminde Osmanlı İmparatorluğu bugünkü Anadolu, Trakya, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Romanya (Eflak ve Boğdan), Arnavutluk, Karadağ, Kafkasya, Suriye, Filistin, Irak, Mısır, Hicaz, Trablsugarp, Tunus ve Cezayir bölgelerini kapsayan geniş topraklara sahipti. Bu topraklara Akdeniz’deki Kıbrıs ve Girit adaları ile Ege Denizi’ndeki tüm adalar dahildi. Maramara Denizi, Karadeniz, Ege Denizi ve Kızıl Deniz […]

Kategoriler
Tarih

Herzberg Planı

III. Friedrich Wilhelm’in nazırlarından Kont Herzberg, Doğu Avrupa devletleri arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya yönelik bir plan hazırladı. Plan temel olarak Prusya’yı Avrupa’da hakim bir devlet konumuna yükseltmeyi amaçladığı için diğer devletler tarafından kabul görmedi. Hertzberg’in hazırladığı plana göre, Osmanlı-Rus ve Osmanlı-Avusturya savaşları sırasında Prusya ile ittifak arayışına giren Osmanlı için Avusturya ve Rusya’ya karşı savaşa […]

Kategoriler
Tarih

Boze Muharebesi

Fokşan muharebesi orduda büyük bir moral bozukluğuna yol açtı. Bu yenilginin izlerini silmek isteyen Sadrazam, Kemankeş Mustafa Paşa ile Çarhacı Abdi Paşanın komutalarındaki büyük kuvvetlerle Rımnik (Ramnic) suyu yakınlarında olduğunu düşündüğü düşmana saldırmaya karar verdi. Ancak Osmanlı orduları bölgeye geldiklerinde aralarında irtibatı sağlayamamışlardı. Buna karşın Rusya ile Avusturya, Osmanlı’Ya karşı bir kez daha birlikte hareket […]

Kategoriler
Tarih

Fokşan Muharebesi

1788 yılında Boğdan’a yerleşen Ruslar Avusturya’nın desteğiyle Tuna’yı geçerek Kalas’ı kuşattılar. Kalas’ta savunma için yeterli sayıda Osmanlı askeri bulunmuyordu. Rus generali Kaminski komutasındaki Ruslar, Kalas ‘ı ele geçirerek 4000 civarında Osmanlı askerini şehit ya da esir ettiler. Ordu ve Osmanlı başkenti bu felaketin acısını yaşarken başka bir yenilgi ortaya çıktı. Yusuf Paşa’nın yerine sadrazam olarak […]

Kategoriler
Tarih

Kutsal Yerler Sorunu

Ortadoğu’da yer alan ve dünyanın bilinen ilk şehirlerinden biri olan Kudüs, üç semavi din olan Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam için kutsal kabul edilmektedir. Hz. İsa’nın doğup büyüdüğü ve Hıristiyanlık inancını yaydığı ve öldürüldüğü yer olan Kudüs şehri, Hz. Meryem’in de bu şehirde yaşamış olması nedeniyle Hıristiyanlığın en erken dönemlerinden itibaren, bu dine mensup olanlarca kutsal […]

Kategoriler
Tarih

Yaş Antlaşması

1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan antlaşmadır. 19 Ağustos 1787’de Osmanlı Devleti Kırım’ı geri almak amacıyla Rusya’ya savaş ilan etmişti. 1784 yılındaki Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla bağımsız bir devlet haline gelen Kırım, 1783 yılında Rusya tarafından ilhak edilmişti. Kırım, Osmanlı açısından temel olarak iki öneme sahipti. Birincisi kaybedilen ilk İslam toprağıydı. İkincisi ise Kırım o dönemde İstanbul’un […]